Fællesgartneriet

Medlemsskab

Som medlem af Fællesgartneriet betaler du for ét år ad gangen. Du bestemmer selv, hvornår du vil starte sæsonen, og hvor meget tid du vil bruge på at dyrke dit jordlod. Fælles arbejdsdage: I 2021 er der planlagt 8 fælles arbejdsdage den første er 18.04 og den sidste 04.10. Datoerne vil fremgå af referater fra bestyrelsesmøder. Hvert medlem er forpligtiget til at deltage i minimum 4 arbejdsdage.
Man kan vælge mellem drivhuslodder eller jordstykker i det fri.
Prisen for et års medlemskab fra 01.01.2021 til 31.12.2021:
200 kr. kontingent (kontingentet er et husstandskontingent)
1100 kr. for et drivhusstykke på 15-20 m2 i drivhus 2. Variable lod størrelser  og priser fra 500-1650 kr i Drivhus 3.

275 kr. for et jordstykke i det fri på 50 m2. Vi har enkelte startlodder til 100kr
Begge dele er inkl. vand.
I løbet af sæsonen bruges evt. overskydende midler til at indkøbe materiale til fælles brug fx gødning, foredrag eller redskaber.

Status 20.11.2020. Vi har fuldt hus og rigtig mange på venteliste. Vi har derfor lukket for nye medlemmer og skriver ikke flere på ventelisten indtil videre.

Betalingsfristen for sæson 2021 er inden udgangen af januar. Vi er i gang med at kontakte personer på venteliste for at høre om de fortsat er interesserede. Såfremt der efter betalingsfristens udløb viser sig at være ledige lodder vil vi kontakte dem på ventelisten.