Fællesgartneriet

Medlemsskab

Man kan vælge mellem drivhuslodder eller jordstykker i det fri. Du bestemmer selv, hvornår du vil starte sæsonen, og hvor meget tid du vil bruge på at dyrke dit jordlod.

Fælles arbejdsdage: I 2021 er der planlagt 8 fælles arbejdsdage den første er 18.04 og den sidste 04.10. Datoerne vil fremgå af referater fra bestyrelsesmøder. Hvert medlem er forpligtiget til at deltage i minimum 4 arbejdsdage.

Som medlem af Fællesgartneriet betaler du for ét år ad gangen. Priserne for et års medlemskab fra 01.01.2021 til 31.12.2021 er:

  • Kontingent: 200 kr. (kontingentet er et husstandskontingent)
  • Drivhus 2: 1100 kr. for et lod på 15-20 m2 .
  • Drivhus 3: Fra 500 til 1650 kr for lodder af forskellig størrelse.
  • Friland: 275 kr. for et lod på 50 m2.
  • Startlod: 100 kr. Vi har enkelte startlodder på friland.

I løbet af sæsonen bruges evt. overskydende midler til at indkøbe feks. gødning og redskaber til fælles brug samt til fælles aktiviteter som foredrag og andre arrangementer.

Betalingsfristen for sæson 2021 er 22. februar.

Der er ikke ledige lodder for tiden, hverken på friland eller i vores drivhuse. Men du er meget velkommen til at blive skrevet på vores venteliste. Send en mail til medlemaf@faellesgartneriet.dk , hvor du skriver, om du ønsker et lod i drivhusene, på friland eller begge dele.