Fællesgartneriet

Medlemsskab

Som medlem af Fællesgartneriet betaler du for ét år ad gangen. Du bestemmer selv, hvornår du vil starte sæsonen, og hvor meget tid du vil bruge på at dyrke dit jordlod. Foreningen forventer dog, at medlemmerne deltager i nogle fælles arbejdsdage om året og overholder foreningens regler.
Man kan vælge mellem drivhuslodder eller jordstykker i det fri.
Prisen for et års medlemskab fra 01.01.2019 til 31.12.2019:
200 kr. kontingent (kontingentet er et husstandskontingent)
1100 kr. for et drivhusstykke på 15-20 m2.
275 kr. for et jordstykke i det fri på 50 m2.
Begge dele er inkl. vand.
I løbet af sæsonen bruges evt. overskydende midler til at indkøbe materiale til fælles brug fx gødning, foredrag eller redskaber.

Status 31.12.2018

Alle marklodder er udlejede for 2019

Der er fortsat ledige drivhus lodder.

Betalingsfristen for sæson 2019 er inden udgangen af januar. Modtager vi opsigelser inden betalingsfristens udløb vil jeg opdatere siden