Fællesgartneriet

Velkommen

Vi har lejet et nedlagt gartneri nær Brabrand, hvor vi fra sommeren 2014 og fremefter vil dyrke økologiske grøntsager i et større fællesskab.

Vi har 2 store drivhuse og ca. 10.000 m2 jord på friland.

Konceptet er, at man selv bestemmer hvad man vil dyrke og hvordan man vil indrette sit eget jordlod, men at vi er fælles om at få det hele til at fungere og hjælpes ad med de praktiske gøremål i løbet af året.

Der er ikke ledige lodder for tiden, hverken på friland eller i vores drivhuse. Men du er velkommen til at blive skrevet på vores venteliste. Send en mail til medlemaf@faellesgartneriet.dk , hvor du angiver, om du ønsker et lod i drivhusene, på friland eller begge dele.